Kære foreninger og aftenskoler i Aabenraa Kommune

Igen har et flertal af Folketingets partier indgået en ny politisk aftale, der sikrer yderligere genåbning fra fredag den 21. maj 2021.

 

Det betyder, at:

·         det resterende idræts- fritids og foreningsliv genåbnes – med krav om coronapas.

·         genåbningen omfatter også foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse mv.

·         alle aldersgrupper kan genoptage deres aktiviteter – også kontaktsport og sang.

·         det lille forsamlingsforbuddet stiger fra 25 til 50 personer indendørs og fra 75 til 100 udendørs.

·         det store forsamlingsforbud lempes, så kultur-, erhvervs- og idrætsarrangementer kan afholdes med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum.

·         hygiejne-, afstands- og arealkrav fortsat er gældende.

 

Coronapas

Kravet om coronapas er fortsat gældende for alt indendørs aktivitet for personer over 18 år.
Kontrollen er dog lempet, så der i regi af frivillige idrætsforeninger og på biblioteker kun skal udføres én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer. Ansvaret har den, der har rådighed over lokalet.

Mødeafholdelse og generalforsamling

Foreningslokaler kan benyttes til generalforsamling og øvrige mødeafholdelse under forudsætning af, at gældende arealkrav kan overholdes (min 2 kvm pr. mand ved siddende forsamlinger)  

Deltagelse kræver coronapas og tilmelding anbefales.


Specifikke retningslinjer

Som sædvanlig skal aftalen omsættes i konkrete retningslinjer, som offentliggøres snarest muligt på Kulturministeriets hjemmeside.

Hold øje med denne hjemmeside, hvor I også løbende finder opdaterede spørgsmål og svar: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

 

Genstart

Aabenraa Kommune og DGI Sønderjylland ønsker at understøtte foreningslivet og hjælpe på vej med en god genstart. Under kampagnen ”Aabenraa Kommune bevæger sig” er det muligt at få markedsført genstartsaktiviteter både før, under og efter sommerferien.

Tag fat i Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt, hvis I ønsker hjælp til arrangementer eller aktiviteter i den kommende tid.

Puljemidler
Ikke kun Aabenraa Kommune har fokus på genstart. Det nedsatte Genstartsteam under Kulturministeriet har afsat i alt 37,5 million til genstartspuljer, der skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet.
Puljemidlerne fordeles løbende og ansøgninger behandles i den rækkefølge, de modtages. Der lukkes for ansøgninger, når alle midler er uddelt, så skynd jer at sende en ansøg afsted, hvis det er relevant for jer!
Puljerne kan søges fra onsdag den 19. maj kl. 15.00. Læs mere her.

Overskrifterne på de relevante puljer for foreningslivet herunder er:
Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,4 mio)
Pulje 2: Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (4,8 mio)
Pulje 3: Aktiviteter for vækstlaget (11,7)
Pulje 4: Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (10,6)

Også Nordea-fonden har (gen)åbnet for puljen ”Her bor vi” med 50 mio. kr. til det gode liv i småbyerne. Ansøgningsfrist d. 23. september 2021. Læs kriterierne og find mere information her.
Der er plads til at drømme stort og lokale ildsjæle og foreninger har muligheden for at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop jeres by.

Derudover er der forhandlinger i gang om en sommerpakke med 330 mio. kr. til initiativer til kultur-, idræts- og fritidsområdet, hvorom I vil høre nærmere.

Spørgsmål
Har din forening spørgsmål til retningslinjerne, så tag fat I jeres forbund, facilitet eller kommune.
Hold derudover øje med Kulturministeriets hjemmeside, hvor spørgsmål og svar opdateres løbende.

Send gerne videre til relevante personer i din forening

 

Venlig hilsen

 

Maja Lykke Schmidt

Aktivitetskoordinator
Aktiv Aabenraa – grund til bevægelse

Kultur og Fritid

Tlf.nr. 21 13 46 66

 

Besøg os på

og følg os på Facebook