Bestyrelses-mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde i Fritidshuset er

 

Onsdag d. 3 maj  2023 kl. 19,00

 

Haltimefordeling: onsdag d. 19 april 2023 kl 19,00

 

 

 

Hvis repræsentanten eller stedfortræder ikke kan deltage, meldes der afbud til Formand!

 

Der er lukket for kommentarer.