Bestyrelsen i HUIF

Forretningsudvalg:

Formand                            Jan Bundgaard                       janbundgaard@live.dk

Næstformand                    Jan Hinrichs                          bjhinrichs@live.dk

Kasserer                            Bent K Torp                            benttorp@hotmail.com

Sekretær                           Børge Hansen                        bohans@svenet.dk

Udvalgsrepræsentanter:

Fodbold repræ.                Brian Hinrichs                       binne7@live.dk

Håndbold repræ.             Nina Josefine N Christensen   Nina.josefine@outlook.dk

Festudvalg repræ.           H.C.Thomsen                        HC.Thomsen@svenet.dk

Badminton repræ.           Alex Hansen                         adh@mail.dk

Gymnastik repræ.            Marianne Meilandt                 mariannemeilandt@stofanet.dk

Petanque repræ.               Karin Biel                             karinbiel50@gmail.com

Hjordkær Event                Per Grave                             pergrave@gmail.com

Der er lukket for kommentarer.