Bestyrelsen i HUIF

Forretningsudvalg:

Formand                            Jan Bundgaard                 janbundgaard@live.dk

Næstformand                    Jan Hinrichs                      bjhinrichs@c.dk

Kasserer                            Bent K Torp                       benttorp@hotmail.com

Sekretær                           Børge Hansen                    bohans@svenet.dk

Udvalgsrepræsentanter:

Fodbold repræ.                Brian Hinrichs                    binne7@live.dk

Håndbold repræ.             Søs Nørager Christensen    sbnc12@icloud.com , der kommer ændring!

Festudvalg repræ.           H.C.Thomsen                     HC.Thomsen@svenet.dk

Badminton repræ.           Alex Hansen                      adh@mail.dk

Gymnastik repræ.            Kæthe Paulsen                  kassovej13@bbsyd.dk ,der kommer ændring!

Petanque repræ.               Karin Biel                          karinbiel50@gmail.com

Hjordkær Event                Per Grave                          pergrave@gmail.com

Der er lukket for kommentarer.