Kære foreninger og aftenskoler i Aabenraa Kommune

Så er der langt om længe lys forude, og der er lempelser i de stramme restriktioner på vej.
På pressemødet den 24. februar præsenterede regeringen en plan for genåbningen fra og med den 01. marts 2021.

Dette har heldigvis en positiv betydning for dele af Kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune:

·         Organiseret udendørs idræts- og foreningsaktivitet samt udendørs kulturinstitutioner må samles op til 25 personer (gældende for både børn og voksne).

·         Ved udendørs kulturinstitutioner skal besøgende fremvise en negativ test højst 72 timer gammel. Dette er ikke et krav ved udendørs idræts- og foreningsaktivitet.

Restriktioner, som ikke lempes i denne omgang forlænges til og med mandag d. 05. april, hvilket for Kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune bl.a. betyder:

·         Alle indendørs idræts- og kulturanlæg holdes fortsat lukkede.

·         Forsamlingsforbuddet på 5 personer opretholdes. Dog fortsat med en række undtagelser.

·         Afstandskrav og øvrige retningslinjer opretholdes.

De specifikke retningslinjer for genåbningen af organiseret udendørs idræts- og foreningsaktivitet samt udendørs kulturinstitutioner afventer.
I opfordres alle til at holde øje med Kulturministeriets hjemmeside, hvor spørgsmål og svar de kommende dage vil blive præciseret. Se mere her.

DGI og DIF har dog allerede svaret på et par spørgsmål vedr. genåbningen af udendørs idræt.
Som i foråret kan der arrangeres træning for flere grupper samtidig, hvis hver gruppe er synlig adskilt/zoneopdelt og der holdes tilstrækkelig afstand mellem grupperne. En træner må kun have ansvar for én gruppe. Foreningslokaler, depoter, toiletter mv. må holdes åbne til opbevaring og kortvarige ophold. Dette bør aftales lokalt.

                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kan der afholdes generalforsamling i januar eller februar 2021?

Fra 6. januar 2021 er forsamlingsbekendtgørelsen ændret, så der ikke må være forsamlinger, hvor der er flere end fem til stede på samme sted og tid, og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger. Forsamlingsreglen på max. fem var i første omgang gældende til og med 7. februar 2021, men bliver forlænget til og med 28. februar 2021. Det afgørende for at kunne holde generalforsamling er, at forsamlingsloftet hæves i al fald for siddende forsamlinger.

Forsamlingsreglerne betyder altså, at det i januar og februar 2021 ikke er muligt at afholde fysisk generalforsamling.

Hvad gør foreningen, hvis vedtægterne kræver, at der skal holdes generalforsamling inden udgangen af februar 2021?
Fysisk afholdelse er ikke mulig, medmindre forsamlingsreglerne bliver lempet. Udgangspunktet er derfor, at der indkaldes til generalforsamling til afholdelse i marts eller april. Er der allerede indkaldt til generalforsamling i januar eller februar må bestyrelsen enten informere om, at datoen fastholdes i håb om, at reglerne bliver ændret, og gør de ikke det, bliver generalforsamlingen aflyst, og der indkaldes til et andet senere tidspunkt. Eller også kan bestyrelsen allerede nu vælge af aflyse den planlagte dato og indkalde til en ny dato i marts/april. Generalforsamlingen skal afholdes hurtigst muligt efter, at det er blevet muligt.

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der holdes digital generalforsamling, for eksempel hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet, eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed, medmindre den lovbestemte forhindring i at afholde generalforsamling bliver langvarig.

Hvornår kan en generalforsamling foregå digitalt?
Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmindre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital generalforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed medmindre den lovbestemte forhindring i at afholde generalforsamling bliver langvarig.

Hvornår bør der indkaldes til generalforsamling, hvis denne efter vedtægterne skal afholdes i marts/april 2021?

Bestyrelsen har to muligheder

  • Enten indkaldes der på normal vis, men med bemærkning om, at hvis lovgivningen for eksempel ikke gør det muligt at holde generalforsamlingen i marts, så bliver der varslet en ny dato.
  • Eller også kan bestyrelsen vælge at afvente, indtil forsamlingsreglerne for marts/april kendes, og informere medlemmerne om dette.

DGI’s anbefaling er, at der indkaldes på sædvanlig måde til afholdelse af generalforsamling i marts/april.

Steen F. Andersen, Juridisk chef, 29. januar 2021.

———————————————————————————–

Jubilæumsbogen

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar