Bestyrelses-mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde i Fritidshuset er

Onsdag d 29 nov. 2023 kl 18,00

 

Hvis repræsentanten eller stedfortræder ikke kan deltage, meldes der afbud til Formand!

Der er lukket for kommentarer.