Bestyrelses-mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde i Fritidshuset er

……… 2024 kl 19.00

 

Hvis repræsentanten eller stedfortræder ikke kan deltage, meldes der afbud til Formand!

Der er lukket for kommentarer.