HB-mødedatoer

Næste møde aftalt til Tirsdag 9  oktober kl 19,00

måske sidste før jul Mandag 26 november kl 18,00

Hvis repræsentanten eller stedfortræder ikke kan deltage, meldes der afbud til Formand!

Der er lukket for kommentarer.