Bestyrelses-mødedatoer

Næste møde er den : 

 

 

24 juni  2022 bestyrelses – møde 

 

Hvis repræsentanten eller stedfortræder ikke kan deltage, meldes der afbud til Formand!

 

Der er lukket for kommentarer.