Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Generalforsamlinger i HUIF i 2021 for regnskabåret 2020

Følgende datoer er valgt:

 

Fodbold  onsdag 16 juni

Tennis  mandag 21 juni, med efterfølgening nedlukning!

Håndbold  tirsdag 22 juni

Gymnastik torsdag 24 juni

Petanque tirsdag 29 juni

Festudvalg tirsdag 29 juni

Badminton  onsdag 30 juni

Event   tirsdag 10 august

HB  onsdag 1 september

Oversigt over generalforsamlingsdatoer er lagt op 01-06-2021.

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp

 

Der er lukket for kommentarer.