Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Generalforsamlinger ligger mellem 15 februar til  15 marts  !

Badminton                          torsdag  21 februar

Fodbold                                mandag 25 februar

Petanque                              tirsdag 26 februar

Håndbold                             onsdag 27 febuar

Tennis                                   mandag 4 marts

Festudvalget                        tirsdag 5 marts

Gymnastik                           tirsdag 12 marts

Huif – HB                            torsdag 14 marts

Datoer er lagt op pr 14 januar 2019!

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp


Der er lukket for kommentarer.