Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Generalforsamlinger afholdes mellem 15 februar til  15 marts  !

Der kommer nye datoer i januar 2020

Datoer er lagt op

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp


Der er lukket for kommentarer.