Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Vi afventer lige og ser om der kommer nye samlingsforbud  eller der sker andet!

 

Generalforsamlinger i HUIF i 2021

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp

 

Der er lukket for kommentarer.