Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Generalforsamlinger i HUIF for regnskabåret 2021:

Følgende datoer er valgt i 2022

 

Badminton, 23 februar.

Event, 23 februar.

Petanque, 28 februar

Fodbold, 2 marst

Håndbold, 7 marts

Gymnastik, 8 marts

Festudvalg, 9 marts

HB  , 10 marts

Oversigt over generalforsamlingsdatoer er lagt op 26 januar 2022.

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp

 

Der er lukket for kommentarer.