Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

 

Generalforsamlinger i HUIF for                 regnskabåret 2022:

Har været og næste er mellem 15 februar og 15 marts 2024.

 

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp

 

Der er lukket for kommentarer.