Generalforsamlinger

Generalforsamlinger i HUIF

Generalforsamlinger ligger mellem 15 februar til  15 marts 2017 !

Dagsorden ifølge vedtægter!  ( som kan ses på hjemmesiden)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden af de respektive afdelinger i hænde senest 10 dage før generalforsamling!

Alle generalforsamlinger foregår i Fritidshuset med start kl. 19,30

Datoerne for div. generalforsamlinger er lagt


Mvh.

Kasserer

Bent K. Torp


Der er lukket for kommentarer.