Hovedbestyrelsen

Medlemmer:  Kontaktpersoner Hovedbestyrelsen

Formand                            Jan Bundgaard                 janbundgaard@live.dk

Næstformand                 Jan Hinrichs                     bjhinrichs@c.dk

Kasserer                           Bent K Torp                     benttorp@hotmail.com

Sekretær                          Børge Hansen                    bohans@svenet.dk

Fodbold repræ.                 Jan Hinrichs                     bjhinrichs@c.dk

Håndbold repræ.             Lisbeth Petersen               Plisbeth@live.dk

Festudvalg repræ.          Anette Petersen                 ap@svenet.dk

Badminton repræ.           Mikkel Rydahl                   mr@intermarkiser.dk

Gymnastik repræ.            Kæthe Paulsen                 kassovej13@bbsyd.dk

Tennis repræ.                    Bent Torp                          benttorp@hotmail.com

Petanque repræ.               Karin Biel                         KarinBiel50@gmail.com

Der er lukket for kommentarer.